Fotsvamp

Fotsvamp – tiena pedis

Förorsakas oftast av Trichophython Rubrum, Mentagrophtes eller Epidermofython och är smittsamt. Svampen lever på keratinet i hornlagret som den lyckats tränga sig in igenom en fuktig och uppluckrad hud. Mer än hälften av befolkningen kommer vid ett eller annat tillfälle utveckla fotsvamp.

 

SYMPTOM

Det vanligaste symptomet på fotsvamp är att huden mellan tårna flagnar och lossnar. Det yttersta hudlagret blir uppluckrat och vitaktigt. Svampinfektion orsakar klåda, sveda, fjällning och/eller blåsor på huden, särskilt mellan lilltån och närmaste tå. Sprickorna kan svida, bli infekterade och lukta illa. Infektionen är vanligare hos män mer än hos kvinnor.

DIAGNOS

Diagnosen ställs hos fotvårdsspecialist eller på läkarmottagning.

BEHANDLING

Interdigitala (mellan tårna) svampförändringar med rodnad och lätt fjällning fordrar inte någon verifiering av diagnosen och läker med lokalt applicerat svampmedel. God fothygien med undvikande av fukt är viktigt för läkningen.
Svårare är det att behandla spridningen av fotsvamp som kan ske på fotrygg och på fotsula, detta är ofta kombinerad med nagelmykos som följd, och bör alltid behandlas av en specialist. För att förebygga svampinfektion:

Håll fötterna rena, torra och välj luftiga skor.

Det finns tillgängliga receptfria och effektiva medel för behandling av fotsvamp på kliniken och vi ge dig Information/rådgivning kring egenvård i samband med behandlingen.

UTAN BEHANDLING

En obehandlad fotsvamp kan leda till en allvarlig bakteriell hudinfektion.