Hallux Valgus

Begreppet innebär att stortån har utvecklad en felställning och lägger sig över eller under den andra tån.

Olämpliga skor anses allmänt vara den främsta orsaken till utvecklingen av hallux valgus.

Medan undersökningar som gjordes på folkslag där många inte alls använder skor bekräftar inte denna teori.

Man har inte kunnat säga med säkerhet om tillståndet är av primärt eller sekundärt karaktär.

Deformiteten i stortån kan så småningom bilda artrosförändringar som påverkar andra tån och hela framfoten. Ibland kan en bursa eller sår bildas över ” knölen” som gör foten extra känslig.

DIAGNOS

En fotvårdsspecialist kan vanligtvis diagnostisera en hallux valgus genom en fysisk undersökning. En röntgen kan ge ytterligare information om leden, såsom vinkeln på tå, och eventuellt benpålagring eller annat. Det finns flera sätt att bemöta problemet. Patienten förutom den kosmetiska skälen söker ofta för trycksmärtor över ”knölen”.

BEHANDLING

Den första åtgärden i en konservativ behandling är att ge skoråd om lämplig skoval.

Genom avlastning, utlästning, och uppbyggnad av skor kan man klara sig ganska bra.

För äldre patienter, diabetiker och andra med dålig cirkulation är detta ofta den enda möjligheten för att undvika fotkomplikationer. Att behandla och förebygga är emellertid mycket viktigt för att undvika operativa ingrepp så lång det är möjligt.

UTAN BEHANDLING

En obehandlad hallux valgus kan leda bl.a. till ökad smärta och uppkomsten av bursit, (slemsäckinflamation) runt leden, som i sin tur kan ge upphov till deformiteter och orsaka en kronisk smärta.