Diabetes fot

Diabetes typ 2, som kallas även ”Åldersdiabetes” tillhör den vanligaste formen av diabetes i Sverige.

Typ 1- diabetes kännetecknas av total brist på insulin. Däremot vid typ 2- diabetes är de dominerande problemen att kroppens vävnader är okänsliga för det egna insulinet, vilket kallas för insulinresistens. Hög bldsocker leder til följdsjukdomar. Risken för att drabbas av hjärtinfarkt, stroke och crikulationsrubbningar i benet är 2-3 gånger högre än hos andra. Ögonförändringar och nervskador är vanliga, likt de som vid typ-1 diabetes.

Komplikationer kan vara många och är vanliga vid diabetes. Mikroangiopati (småkärlsjukdom) drabbar kroppens minsta blodkärl och makroangiopati (storkärlssjukdom) drabbar större artärer.

De tre vanligaste orsakerna, som integrerar och slutligen resulterar i sårbildning är neuropati, deformitet och trauma.

Efter att ha förhöjt blodsocker under längre tid skadas både nerver och små blodkärl i fötterna. Patienter känner därför inte de små skador när de uppstår. Ett noggrant undersökning av huden, muskler, deformiteter, neurologisk (känsel / vibration) och cirkulation är av största vikt och bör alltid göras vid första besök hos en fotspecialist. Regelbunden inspektion av fötterna, liksom fotvård har stor betydelse. Tidigt upptäckta förändringar kan förebygga svårläkta sår och komplikationer ! Diabetes påverkar även immunsystemet, vilket leder till en ökad risk för infektion av fotsår.

DIAGNOS-Fotstatus

Efter att ABI-INDEX sk (ankel-brachialindex) är fastställd får man uppfattning om ev benartärsjukdom föreligger eller inte.

Ankeltryckindex och referensvärden avgör vidare behandling.

Arteriell insufficiens, ischemi i benen, claudicatio intermittens, perifer kärlsjukdomar är bara en del av komplikationer som hör till diabetesfot.

Patienten informeras om statusen efter avslutad utredning.

Du som lider av diabetes har rätt till fotstatus undersökning på remiss. Kontakta gärna din vårdcentral.