Fotsår

Sår orsakade av enbart yttre skada kallas för kontusionssår (vulnus contusum).

Övriga fotsår, neuropatiska och ischemiska har en inre orsak, och kallas för (ulcus) dessa ofta kombineras med en yttre mekanisk, kemisk eller termisk retning. Den inre beror ofta på arteriellt och/eller venöst sjukdom samt nedsatt känsel. De yttre orsakas oftast genom belastning, skavning eller tryck mot foten. Ulcus sår uppkommer först dold under huden. Fotsåret alstrar värme vid varje steg när mjukdelarna pressas ihop mot varandra framförallt när man går. Värmen avleds inte genom cirkulation om den är nedsatt och kylning av foten sker bara genom fotsvetten. Om den utvecklade värmen överstiger 44 grader Celsius kommer enzym systemet att upphöra och cellerna dör. Detta leder till inflammation. En inflammerad vävnad är mycket känslig för värmepåverkan och bildar nekros (vävnadsdöd).

BEHANDLING

Inte bara diabetiker lider av neuropati och utvecklar sår på benen. Många äldre söker vård ganska sent beroende på känselnedsättning och att de är omedvetna om problemet och är inte engagerade. Genom att skapa förståelse av problemet kan patienten motiveras till förebyggande insatser.

UTAN BEHANDLING

Diabetessår kan bli djupa eller infekterade. Vid skelettinfektion kan långa kurer av intravenösa antibiotika krävas. I vissa fall kan amputation av den drabbade delen vara nödvändigt.

Sök vård vid uppkomsten av sår!