Gikt

GIKT-Kristallarterier

Gikt är en metabolisk sjukdom där uratkristaller kommer in i ledvätskan och utlöser en inflammation, som kan bli mycket kraftig och smärtsam. I lugna faser mellan giktanfallen ligger uratkristallerna deponerade i brosk (tex öronbrosk).

DIAGNOS

I de flesta fall börjar sjukdomen i stortåns basled (podager).

Smärtan brukar komma på natten och ökar i c:a 3 dagar. Besvären minskar långsamt men ofta återkommer. Det finns risk till att en skelettskada med urkalkning kring leden kan ske.

Sök vård på din vårdcentral för att säkerställa diagnos!

BEHANDLING

Akutsmärta kan lindras med antiflogistikum (inflammationshämmande medel), och patienten behandlas med allopurinol eller liknande medicin, oftast under lång tid.

UTAN BEHANDLING

Återkommande giktattacker och smärta, som så småningom kan ge skador i benen. Stora samlingar av urat kristaller kan ackumuleras under huden och kan orsaka knölar.