Övrigt

PRODUKTER

Till vår hjälp använder vi oss av produkter från Podopharm. Ett team av oberoende forskare såväl medicinska, kosmetiska som produktionstekniska experter står bakom de innovativa lösningar.

Podopharm produkter är uppdelade i fyra linjer:

1. Podopharm professional (cosmetic line) – för torr, sprucken och uttorkad hud.

2. Podopharm med (regenerating)- för känslig, irriterad hud.

3. Podopharm therapy – för behandling av hudsvamp, abnorm fotsvett, stärkande och förebyggande mot skavsår, för aktiva idrottare och allmän uppfriskande.

4. Podopharm särskild aktiva produkter som är ”behandlingsstyrda” och kan ordineras av den behandlande terapeut.

Produkterna är avsedda för professionell bruk och finns tillgängliga bara hos fotspecialister.

GDPR

Personuppgiftsansvarig är:

Renates Beauty & Body Care AB, Lars Forssells gata 28, 112 15 Stockholm. Tel: 073- 448 25 48.

Vi hanterar alltid våra kunder/ patienters personuppgifter på ett tryggt och bra sätt. I denna integritetspolicy som vi sammanställt kan du läsa mer om vad detta innebär.  Syftet med denna policy är att visa hur verksamheten hanterar personuppgifter som vi får del av när du är i kontakt med oss. I enlighet med EU:s Dataskyddsförordning GDPR General Data Protection Regulation. Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras. Denna policy är förankrad hos alla medarbetare/konsulter.

Information vi samlar in om dig

Vi kan komma att samla in dina uppgifter när du tillhandahåller sådan information till oss via vår hemsida. Om du är i kontakt med oss med anledning av att du söker arbete hos oss kommer vi att hantera de uppgifter du skickar till oss i dina ansökningshandlingar. Vid arbete som konsult hos oss, hantera personuppgifter i konsultavtal.

Uppgifter om din hälsa

När du nyttjar våra vårdtjänster, fotvårdsbehandlingar, kommer du att dela med dig av personuppgifter i syfte att vi ska fullgöra våra behandlingar på bästa sätt, enligt lag gällande journalföring. Sådana uppgifter hanteras i enlighet med patientdatalagen och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvård.

Ändamål och laglig grund för hantering av dina personuppgifter

Vi hanterar kontaktuppgifter för att kunna utföra våra tjänster/behandlingar och hålla en löpande kontakt med våra kunder. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av avtal eller samtycke från kunder/patienter. Vi hanterar enbart uppgifter inom EU/EES.

Med vem vi delar dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att delas med den Vårdcentral som remitterat Dig. Eller för konsult inom skoteknik, när det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla god vård med våra tjänster/behandlingar till dig, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Uppgifter om din hälsa hanteras i enlighet med patientdatalagen och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvård.

Du har laglig rätt att:

Få tillgång till dina personuppgifter vi har om dig, få dina personuppgifter rättade, begära begränsning av, eller invända mot vår hantering av dina personuppgifter. Att få dina personuppgifter raderade. Om du vill få kopia på dessa ber vi dig kontakta oss. Avseende hantering av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke kan denna hantering avslutas genom återkallelse av samtycket. Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi har hanterat dina personuppgifter, har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter så att de inte ska försvinna, ändras eller utsättas för obehörig åtkomst.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge det finns ett ändamål i enlighet med denna integritetspolicy eller i enlighet med lag. Patientdatalagen. Dina bokningsuppgifter raderas om Du inte varit i kontakt med oss på 1 år.